Giải bài 3 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả.

Đề bài 3 Trang 24 SGK Địa lí 6:

Với quả Địa cầu và ngọn đèn trong phòng tối, em hãy chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất.

Lời giải câu 3 Trang 24 SGK Địa lí lớp 6:

Để chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất, ta đặt quả Địa Cầu trước một ngọn đèn trong phòng tối. Đánh dấu một địa điểm nào đó ở bề mặt quả Địa cầu. Quay cho Địa cầu chuyển động từ trái sang phải, ta sẽ thấy địa điểm được đánh dấu sẽ lần lượt từ vùng sáng sang vùng tối rồi lại từ vùng tối sang vùng sáng.

(BAIVIET.COM)