Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC.

Đề bài 3 Trang 24 SGK Công nghệ 12:

Tirixto thường được dùng để làm gì?

Lời giải câu 3 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12:

Tirixto thường được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển, bằng cách điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn, qua đó thay đổi giá trị của điện áp ra.

(BAIVIET.COM)