Giải bài 3 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 23 SGK Địa lí 9:

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.

Lời giải câu 3 Trang 23 SGK Địa lí lớp 9:

– Thành tựu:

  • Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.
  • Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.
  • Trong công nghiệp đã hình thành một số ngành trọng điểm, nổi bật là ngành dầu khí, điện, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
  • Hoạt động: Ngoại thương và đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh. Nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

– Thách thức:

  • Sự phân hóa giàu nghèo và tình trạng vẫn còn các xã nghèo, vùng nghèo.
  • Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.
  • Những bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
  • Vấn đề việc làm, xoá đói giảm nghèo.
  • Những khó khăn trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

BAIVIET.COM