Giải bài 3 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều.

Đề bài 3 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Vật lý lớp 10:

Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng (giảm) đều theo thời gian.

(BAIVIET.COM)