Giải bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).

Đề bài 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3:

Tìm x:

a) x : 6 = 12 ;               b) x : 4 = 23.

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Toán lớp 3:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72.

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92.

(BAIVIET.COM)