Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 7: Bài tập chương I – Các thí nghiệm của Menđen.

Đề bài 3 Trang 22 SGK Sinh học 9:

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P: Hoa hồng x Hoa hồng F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: B, D

Giải thích:

Theo đề ra: F1: 25,1% hoa đỏ, 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng.

Kết quả này đúng như hiện tượng trội không hoàn toàn (1 : 2 : 1). Vậy, phương án b và d thoả mãn yêu cầu đề ra.

Quy ước gen:

Gen A − (đỏ) trội không hoàn toàn

Gen a (trắng) là gen lặn

Sơ đồ lai:

giai bai 3 trang 22 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)