Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày.

Đề bài 3 Trang 22 SGK Sinh học 7:

Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 7:

+ Cơ thể trùng giày đã có hình dạng xác định (như một chiếc giày).

+ Ngoài sinh sản theo cách phân đôi, trùng giày còn sinh sản theo kiểu tiếp hợp.

+ Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận , mỗi bộ phận đảm bảo một chức năng riêng (nhân lớn, nhân nhỏ, rãnh miệng chia thành lỗ miệng và hầu, có không bào co bóp ở vị trí cố định, có lỗ thoát để thải bã).

BAIVIET.COM