Giải bài 3 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Môi trường nhiệt đới.

Đề bài 3 Trang 22 SGK Địa lí 7:

Tại sao diện tích xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng?

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Địa lí lớp 7:

Diện tích xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày càng mở rộng là do phá rừng hoặc phá xavan đế làm rẫy và lấy gỗ củi khiến cho đất bị bạc màu, chỉ còn cỏ tranh mới có thế mọc lên được ở đó.

(BAIVIET.COM)