Giải bài 3 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 39: Độ ẩm của không khí.

Đề bài 3 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học ?

Lời giải câu 3 Trang 213 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 3 Trang 213 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)