Giải bài 3 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 33: Kính hiển vi.

Đề bài 3 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao? Khoảng xe dịch khi điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 212 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 212 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)