Giải bài 3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Đề bài 3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu đặc điểm của dao động cưỡng bức.

Lời giải câu 3 Trang 21 SGK Vật lý lớp 12:

Đặc điểm của dao động cưỡng bức là biên độ của dao động không đổi và có tần số bằng với tần số của lực cưỡng bức. Dao động cưỡng bức phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.

(BAIVIET.COM)