Giải bài 3 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 38: Sự chuyển thể của các chất.

Đề bài 3 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi là gì?

Lời giải câu 3 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10:

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

(BAIVIET.COM)