Giải bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 40: Các hạt sơ cấp.

Đề bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12:

Phân loại các tương tác sau:

a) lực ma sát ;

b) lực liên kết hóa học ;

c) trọng lực ;

d) lực Lo-ren ;

e) lực hạt nhân ;

f) lực liên kết trong phân rã β.

Lời giải câu 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 3 Trang 208 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)