Giải bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 32: Kính lúp.

Đề bài 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kình lúp ở vô cực. Viết công thức só bội giác của kính lúp trong trường hợp này.

Lời giải câu 3 Trang 208 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 208 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)