Giải bài 3 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Đề bài 3 Trang 203 SGK Sinh học 12:

Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

Lời giải câu 3 Trang 203 SGK Sinh học lớp 12:

Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài quá 6 mắt xích do:

Năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng:

– Năng lượng mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.

– Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa… hoặc năng lượng mất qua rơi rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,..) ở mỗi bậc dinh dưỡng.

– Năng lượng truyền lên bậc cao hơn chỉ khoảng 10% không còn đủ duy trì một mắt xích.

(BAIVIET.COM)