Giải bài 3 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 3 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Lời giải câu 3 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Ý nghĩa của các cách viết:

2 C ⇔ hai nguyên tử cacbon

5 O ⇔ năm nguyên tử oxi

3 Ca ⇔ ba nguyên tử canxi

b) Dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau:

ba nguyên tử nitơ ⇔ 3 N

bảy nguyên tử canxi ⇔ 7 Ca

bốn nguyên tử natri ⇔ 4 Na

(BAIVIET.COM)