Giải bài 3 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 38: Phản ứng phân hạch.

Đề bài 3 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Phần năng lượng giải phóng trong phân hạch là

A. động năng của các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

D. năng lượng các phôtôn của tia γ.

Lời giải câu 3 Trang 198 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là B.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng của các mảnh.

(BAIVIET.COM)