Giải bài 3 Trang 197 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 197 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

Đề bài 3 Trang 197 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của thể tích vật rắn?

Lời giải câu 3 Trang 197 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 3 Trang 197 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)