Giải bài 3 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp.

Đề bài 3 Trang 191 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.3

Giai bai 3 Trang 191 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 191 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm

Giai bai 3 Trang 191 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)