Giải bài 3 Trang 19 SGK toán lớp 5

Giải bài 3 Trang 19 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán.

Đề bài 3 Trang 19 SGK toán lớp 5:

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Lời giải câu 3 Trang 19 SGK toán lớp 5:

Giai bai 3 Trang 19 SGK toan lop 5 - Loi giai

(BAIVIET.COM)