Giải bài 3 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 19 SGK Sinh học 9:

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Lời giải câu 3 Trang 19 SGK Sinh học lớp 9:

Biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

Ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là do biến dị được nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối và ở các loài sinh vật bậc cao có rất nhiều gen và thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con cháu là cực kì lớn.

(BAIVIET.COM)