Giải bài 3 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài 3 Trang 19 SGK Lịch sử 10:

Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Lời giải câu 3 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, người ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai làm thủy lợi. Một số công xã hợp với nhau lại hình thành tiểu quốc, đứng đầu gọi là vua. Mọi quyền hành tập trung vào tay vua tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

– Ở phương Đông vua là người tối cao nắm cả vương quyền và thần quyền. Ở Ai cấp vua được gọi là Pha-ra-ôn, ở Lưỡng Hà là En-xi, ở Trung Quốc là Thiên tử

– Giúp việc cho vua là bộ máy quan liêu thừa hành như quan lại, quý tộc, tăng lữ.

(BAIVIET.COM)