Giải bài 3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 29: Thấu kính mỏng.

Đề bài 3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11:

Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ?

Lời giải câu 3 Trang 189 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 189 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)