Giải bài 3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Đề bài 3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này?

Lời giải câu 3 Trang 186 SGK Vật lý lớp 10:

Chất rắn vô định hình là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định.

Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.

(BAIVIET.COM)