Giải bài 3 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 60: Liên minh Châu Âu.

Đề bài 3 Trang 183 SGK Địa lí 7:

Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

LIÊN MINH CHÂU ÂU (năm 2001)

Diện tích (km²)Dân số (triệu người)Mật độ dân số (người/km²)GDP (tỉ USD)GDP bình quân đầu người (USD/người)
3243600378?7885?

Lời giải câu 3 Trang 183 SGK Địa lí lớp 7:

LIÊN MINH CHÂU ÂU (năm 2001)

Diện tích (km²)Dân số (triệu người)Mật độ dân số (người/km²)GDP (tỉ USD)GDP bình quân đầu người (USD/người)
3243600378116,5788520859,7

(BAIVIET.COM)