Giải bài 3 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Đề bài 3 Trang 181 SGK Sinh học 8:

Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmon của tuyến tụy.

Lời giải câu 3 Trang 181 SGK Sinh học lớp 8:

Khi lượng đường trong máu tăng (thường sau bữa ăn) sẽ có kích thích các tế bào bêta của đảo tụy tiết insulin để biến đổi glucôzơ thành glicôgen (dự trữ trong gan và cơ), ngược lại khi lượng đường trong máu hạ thấp (xa bữa ăn, khi hoạt động cơ bắp) sẽ kích thích các tế bào anpha của đảo tụy tiết glucagôn, gây nên sự chuyển hóa glicôgen thành đường glucôzơ nhờ đó mà năng lượng glucôzơ trong máu luôn giữ được ổn định.

BAIVIET.COM