Giải bài 3 Trang 180 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 180 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 179, 180 SGK toán lớp 4).

Đề bài 3 Trang 180 SGK Toán lớp 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay …m …cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm “Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”. Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm … thuộc thế kỉ … .

Lời giải câu 3 Trang 180 SGK Toán lớp 4:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay 10m 10cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm “Một nghìn năm Thăng Long – Hà Nội”. Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ 11 (XI).

(BAIVIET.COM)