Giải bài 3 Trang 18 SGK Toán lớp 3

0 đánh giá

Giải bài 3 Trang 18 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 18 SGK toán lớp 3)

Đề bài 3 Trang 18 SGK Toán lớp 3:

Tính :

a) 5 x 9 + 27 ;               b) 80 : 2 – 13.

Lời giải câu 3 Trang 18 SGK Toán lớp 3:

a) 5 x 9 + 27

= 45 + 27

= 72.

b) 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27.

BAIVIET.COM

Gửi bình luận

Back To Top