Giải bài 3 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước.

Đề bài 3 Trang 18  SGK Sinh học 10:

Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào.

Lời giải câu 3 Trang 18 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc hoá học của nước:

– Phân tử nước được tạo bởi một nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị.

– Nguyên tử oxi tích điện âm, nguyên tử hiđro tích điện dương. Lực hút tĩnh điện làm cho nguyên tử hiđro bị kéo lệch về phía nguyên tử oxi.

– Giữa các phân tử nước vừa có lực hút giữa ôxi và hiđrô, vừa có lực đẩy của các ôxi, các hiđrô với nhau. Điều này làm nên các tính chất của mạng lưới nước.

+ Vai trò của nước trong tế bào:

– Nước vừa là thành phần cấu tạo, vừa là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào.

– Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa.

– Nước giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.

(BAIVIET.COM)