Giải bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Đề bài 3 Trang 18 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Lời giải câu 3 Trang 18 SGK Lịch sử lớp 4:

Thời gianCác cuộc khởi nghĩa
Năm 40Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Năm 248Khởi nghĩa Bà Triệu
Năm 542Khởi nghĩa Lí Bí
Năm 550Khởi nghĩa Triệu Quang Phục
Năm 722Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Năm 766Khởi nghĩa Phùng Hưng
Năm 905Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
Năm 931Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ
Năm 938Khởi nghĩa Ngô Quyền

(BAIVIET.COM)