Giải bài 3 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

Đề bài 3 Trang 18 SGK Địa lí 9:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?

Lời giải câu 3 Trang 18 SGK Địa lí lớp 9:

– Thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số theo độ tuổi đối với sự phát triển kinh tế – xã hội:

  • Thuận lợi: Do có cơ cấu dân số trẻ, nên có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn, trợ lực cho phát triển kinh tế …
  • Khó khăn: gây sức ép lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm, tài nguyên, môi trường, giáo dục, ý tế …

– Biện pháp:

  • Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
  • Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các ngành, các vùng.
  • Phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở đô thị, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn.
  • Tăng cường đầu tư giáo dục – đào tạo cho lớp trẻ để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm.

BAIVIET.COM