Giải bài 3 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 28: Lăng kính.

Đề bài 3 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11:

Nêu công dụng của lăng kính.

Lời giải câu 3 Trang 179 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 179 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)