Giải bài 3 Trang 179 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 179 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 179 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày ?

Lời giải câu 3 Trang 179 SGK Toán lớp 3:

Trong một năm, những tháng có 31 ngày là : Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 10, Tháng 12.

(BAIVIET.COM)