Giải bài 3 Trang 178 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 178 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 178 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 178 SGK Toán lớp 3:

Một của hàng có 840 cái bút chì, đã bán được 1/8 số bút chì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bút chì ?

Lời giải câu 3 Trang 178 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 178 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)