Giải bài 3 Trang 177 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 177 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 177 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 177 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 177 SGK Toán lớp 3:

a) Đồng hồ A chỉ 10 giờ 18 phút ;

b) Đồng hồ B chỉ 1 giờ 50 phút (hoặc 2 giờ kém 10 phút) ;

c) Đồng hồ C chỉ 6 giờ 35 phút (hoặc 7 giờ kém 25 phút).

(BAIVIET.COM)