Giải bài 3 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài 3 Trang 177  SGK Sinh học 9:

Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?

Lời giải câu 3 Trang 177 SGK Sinh học lớp 9:

Nguồn năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng Trái đất., khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường. Đó là năng lượng sạch.

(BAIVIET.COM)