Giải bài 3 Trang 176 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 176 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

Đề bài 3 Trang 176 SGK Toán lớp 4:

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 số thóc của kho thứ hai.

Lời giải câu 3 Trang 176 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 3 Trang 176 SGK Toan lop 4 – Loi giai

(BAIVIET.COM)