Giải bài 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.

Đề bài 3 Trang 174 SGK Sinh học 12:

Những nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các loài sinh vật? Cho ví dụ minh hoạ.

Lời giải câu 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 12

Những nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có thể giúp các nhà nông nghiệp xác định đúng lịch thời vụ, để vật nuôi, cây trồng sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất trong năm, nhằm đạt được năng suất cao. Đồng thời giúp các nhà bảo vệ môi trường chủ động trong việc hạn chế sự phát triển quá mức của các loài sinh vật gây hại, gây mất cân bằng sinh thái.

BAIVIET.COM