Giải bài 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

Đề bài 3 Trang 174 SGK Sinh học 11:

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Lời giải câu 3 Trang 174 SGK Sinh học lớp 11

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:

– Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.

– Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.

BAIVIET.COM