Giải bài 3 Trang 172 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 172 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán 1/3 số dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Lời giải câu 3 Trang 172 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 172 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)