Giải bài 3 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 52: Địa y.

Đề bài 3 Trang 172 SGK Sinh học 6:

Vai trò của địa y như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 172 SGK Sinh học lớp 6:

– Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

– Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

– Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.

BAIVIET.COM