Giải bài 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 171 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000.

Đề bài 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3:

Một kho hàng có 80000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38000 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (Giải bằng hai cách khác nhau)

Lời giải câu 3 Trang 171 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 171 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)