Giải bài 3 Trang 170 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 170 SGK toán lớp 3, phần bài tập Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

Viết các số 69725 ; 70100 ; 59825 ; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải câu 3 Trang 170 SGK Toán lớp 3:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : 59825 ; 67925 ; 69725 ; 70100.

(BAIVIET.COM)