Giải bài 3 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 170 SGK Sinh học 12:

Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 170 SGK Sinh học lớp 12

Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể khác với tăng trưởng thực tế:

* Tăng trưởng quần thể theo tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng có hình chữ J): Khi điều kiện môi trường không giới hạn (nguồn sống của môi trường dồi dào, không gian cư trú không giới hạn và sức sinh sản của các cá thể là rất lớn) thì quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

Đường cong biểu thị tăng trưởng của quần thể: luôn luôn tăng.

* Tăng trưởng thực tế (đường cong tăng trưởng hình chữ S): Khi điều kiện môi trường bị giới hạn (điều kiện sống không thuận lợi, hạn chế khả năng sinh sản, biến động số lượng…) thì quần thể tăng trưởng thực tế.

Đường cong biểu thị tăng trưởng của quần thể: thoạt đầu tăng nhanh dần, sau đó tốc độ tăng trưởng của quần thể giảm đi, đường cong chuyển sang ngang.

BAIVIET.COM