Giải bài 3 Trang 17 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 17 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 4: .

Đề bài 3 Trang 17 SGK Sinh học 8:

So sánh 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

Mô biểu bìMô liên kếtMô cơMô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo
Chức năng

Lời giải câu 3 Trang 17 SGK Sinh học lớp 8:

Mô biểu bìMô liên kếtMô cơMô thần kinh
Đặc điểm cấu tạoTế bào xếp xít nhauTế bào nằm trong chất cơ bảnTế bào dài và dày, xếp thành lớp, thành bóNơron có thân nối với sợi trục và các sợi nhánh
Chức năngBảo vệ, hấp thụ, tiếtNâng đỡ, liên kết các cơ quan.Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể– Tiếp nhận kích thích.

– Xử lí thông tin.

– Điều khiển sự hoạt động của các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường.

BAIVIET.COM