Giải bài 3 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

Đề bài 3 Trang 17 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kỉnh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

giai bai 3 trang 17 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 17 SGK Địa lí lớp 9:

– Từ năm 1985 đến năm 2002 cơ cấu sư dụng lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự chuyển biến theo hướng: tỉ lệ lao động ở khu vực Nhà nước giảm từ 15,0% (năm 1985) xuống còn 9,6% (năm 2002); tỉ lệ lao động ở các khu vực kinh tế khác tăng, từ 85,0% (năm 1985) lên 90,4% (năm 2002).

– Sự thay đổi đó thể hiện nền kinh tế nước ta đang chuyển sang thị trường và hội nhập với quốc tế.

BAIVIET.COM