Giải bài 3 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài 3 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?

Lời giải câu 3 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 3 Trang 169 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)