Giải bài 3 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 51: Nấm.

Đề bài 3 Trang 167 SGK Sinh học 6:

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Lời giải câu 3 Trang 167 SGK Sinh học lớp 6:

+ Giống nhau:

– Có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào.

– Chưa có rễ, thân, lá.

– Có thể sinh sản sinh dưỡng

– Có nhân hoàn chỉnh

+ Khác nhau:

NấmTảo
– Không có chất diệp lục nên sống theo kiểu dị dưỡng (kí sinh hoặc hoại sinh)

– Sinh sản bằng tiếp hợp

– Sống ở nơi đủ ẩm

– Có chất diệp lục nên có khả năng tự dưỡng

– Sinh sản bằng bào tử

– Sống trong nước

BAIVIET.COM