Giải bài 3 Trang 167 SGK Hóa học lớp 10

Giải bài 3 Trang 167 SGK Hóa học lớp 10, phần bài tập Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.

Đề bài 3 Trang 167 SGK Hóa học lớp 10:

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường?

Lời giải câu 3 Trang 167 SGK Hóa học lớp 10:

Giải bài 3 Trang 167 SGK Hóa học lớp 10 - Lời giải

BAIVIET.COM