Giải bài 3 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 55: Kinh tế châu Âu.

Đề bài 3 Trang 167 SGK Địa lí 7:

Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 167 SGK Địa lí lớp 7:

Hoạt động dịch vụ ở châu Âu thâm nhập rộng khắp và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế. Phát triển nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, giáo dục, xuất nhập khẩu, thương mại và du lịch.

(BAIVIET.COM)